Wśród projektów, które zostaną wsparte dotacją Fundacji Dietera Morszecka są „Centrum Rozwoju i Intensywnej Rehabilitacji Pediatrycznej, nowa struktura tworzenia korzenia medycznie wspomaganego rozrodu (PMA) oraz liczne ulepszenia w Okulistyce”, wyjaśnił CHUA w komunikacie.

Wpłata fundacji została sformalizowana podpisaniem protokołu w szpitalu w Faro podczas uroczystości, w której uczestniczył cały zarząd szpitala z Dieterem Morszeckiem i Konsulem Honorowym Republiki Federalnej Niemiec Alexandrem Rathenau .

Prezes zarządu CHUA Ana Varges Gomes powiedziała, że fundusze przekazane przez fundację przyniosą korzyści przede wszystkim projektom związanym z pediatrią, od Centrum Rozwoju Dziecka po medycznie wspomaganą prokreację.

W ten sposób centrum szpitalne osiąga ulepszenia w obszarach fizjoterapii dla dzieci z jakimś rodzajem patologii oraz w sprzęcie, który pozwala na stawianie diagnoz, które do tej pory nie były możliwe w regionie, - podkreślił przewodniczący zarządu, cytowany w komunikacie CHUA.

Ana Varges Gomes uznała również, że dzięki tym ulepszeniom dzieci będą mogły podjąć całą swoją podróż terapeutyczną w Algarve bez konieczności opuszczania regionu.

Prezes fundacji Dieter Morszeck podkreślił wkład, jaki darowizna wnosi do ośrodka szpitalnego, aby móc pomagać dzieciom, które są naszą przyszłością i wyraził swoją dumę z możliwości pomocy jednostce zdrowia.

Konsul honorowy Niemiec podkreślił znaczenie kolejnego partnerstwa między Portugalią a Niemcami i podziękował fundacji za jej wkład w projekty, rozwijające CHUA.

Członek administracji Paulo Neves zauważył, że przyznana dotacja ma okres realizacji do lutego 2024 roku i podkreślił, że za każde przekazane teraz euro CHUA musi dokonać takiej samej inwestycji, podwajając kwotę do trzech milionów euro.