Portugalia zajęła już publiczne stanowisko w tej sprawie. Jest jednym z dziewięciu krajów produkujących wino w Unii Europejskiej, które zaskarżyły decyzję Komisji Europejskiej zezwalającą Irlandii na umieszczanie ostrzeżeń zdrowotnych na etykietach napojów alkoholowych.

Jak podaje SIC, Sociedade Portuguesa de Alcoologia twierdzi, że spożycie alkoholu w Portugalii jest poważnym problemem, z którym należy się zmierzyć. Przekonuje, że sama kwestia ostrzeżeń na etykietach nie będzie wystarczająca. Nastąpi konieczność wdrożenie pakietu środków obejmujących również leczenie i profilaktykę.

Handlowcy i eksporterzy win i napojów spirytusowych uważają, że ważne jest podkreślenie różnych wzorców konsumpcji w Unii Europejskiej.

Irlandia musiała czekać na zielone światło od Komisji Europejskiej w tej kwestii, ponieważ etykietowanie ma wpływ na handel i swobodny przepływ produktów na jednolitym rynku. Do 2026 roku wszystkie irlandzkie etykiety na alkoholach będą musiały zawierać ostrzeżenia zdrowotne.