Mediana wartości wyceny bankowej na mieszkaniach wyniosła 1.458 euro w styczniu 2023 roku, o 27 euro więcej niż zaobserwowano w poprzednim miesiącu, wynika z danych INE.

W ujęciu rocznym tempo zmian wyniosło 14,9% (13,5% w grudniu 2022 r.).

"Należy zauważyć, że liczba rozpatrywanych ocen bankowych zmniejszyła się ósmy miesiąc z rzędu i wyniosła ok. 22 tys. sztuk, co stanowi spadek o 25,8% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i o 33,3% mniej niż w maju ubiegłego roku, miesiącu, w którym zarejestrowano maksimum tej serii".

Największy wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano w Algarve (2,2%), a jedyny spadek zaobserwowano w Autonomicznym Regionie Azorów (-0,8%).

W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, mediana wartości ocen wzrosła o 14,9%, przy czym najintensywniejsze wahania odnotowano w Algarve (17,4%), a najniższe w Autonomicznym Regionie Azorów (7,5%).