GNR, PSP, SEF i PJ podpisały 20 grudnia 2022 r. w MAI w Lizbonie cztery protokoły, które ustaliły model współpracy między siłami i służbami bezpieczeństwa w ramach restrukturyzacji systemu kontroli granicznej Portugalii.

"Protokoły te miały na celu przygotowanie transferu kompetencji z SEF do pozostałych sił i służb bezpieczeństwa, w ramach restrukturyzacji krajowego systemu kontroli granicznej, określając działania, które należy wspólnie opracować" - czytamy w oświadczeniu biura MAI.

Oprócz przeszkolenia 308 pracowników GNR i PSP w zakresie kontroli granicznej resort podkreśla średnie dzienne zaangażowanie 37 strażników w morskich posterunkach granicznych oraz 29 policjantów w lotniczych posterunkach granicznych.

Jednym z wniosków z pozytywnej oceny dokonanej przez funkcjonariuszy politycznych i policyjnych jest to, że trwająca adaptacja personelu GNR i PSP, wraz z internalizacją rutyn i procedur codziennej działalności na poszczególnych posterunkach granicznych, przyczyni się do stopniowego zwiększania zdolności operacyjnych państwa w zakresie kontroli granic państwowych".

MAI wspomina również, że od 17 stycznia 146 elementów GNR wzmocniło zmiany na morskich posterunkach granicznych kraju.

"Na Azorach pierwszy zespół GNR - liczący 9 osób - dołączył do zmian SEF od 23 na granicy morskiej".

Jeśli chodzi o PSP, podkreślono codzienne zaangażowanie 20 policjantów do kontroli granic powietrznych na głównych lotniskach krajowych, co pozwoliło "skontrolować łącznie 11 700 lotów (przylotów i odlotów) i 1 739 921 pasażerów - o 262 000 więcej niż zarejestrowano w analogicznym okresie ubiegłego roku."

Z kolei straż przypomina, że w zakresie szkoleń, w trzecim kursie kontroli granicznej dla PSP uczestniczy 43 policjantów i kończy się on w ten weekend, dodając, że do kwietnia odbędą się jeszcze dwa kursy, po zakończeniu których będzie 306 przeszkolonych agentów.

MAI zaznacza, że współpraca PSP przyczyniła się także "do zagwarantowania większej skuteczności i efektywności procedur kontrolnych przy przekraczaniu granic powietrznych".

"Zaowocowało to, między innymi, maksymalnym średnim czasem oczekiwania przez pasażerów w strefie kontroli granicznej portów lotniczych w godzinach 05:00 - 07:15 - okresie, który pokrywa się ze szczytem przylotów pasażerów".

20 grudnia 2022 roku José Luís Carneiro ogłosił, że restrukturyzacja SEF będzie miała miejsce w pierwszym kwartale 2023 roku, odrzucając wówczas, że jest to wygaszanie służby bezpieczeństwa.

"Mówimy o restrukturyzacji, nawet z prawnego punktu widzenia, powinniśmy mówić o restrukturyzacji SEF, ponieważ umiejętności i ludzie, którzy mają te umiejętności, będą nadal pracować w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. To, co jest oczekiwane, to fakt, że w pierwszym kwartale 2023 roku będziemy mieli warunki, aby to przejście mogło się odbyć" - powiedział dziennikarzom José Luís Carneiro.