Według ECO instytut podkreśla również "znaczący" wzrost salda oczekiwań co do przyszłego rozwoju sytuacji gospodarczej kraju w ostatnim miesiącu, "osiągając najwyższą wartość od lutego 2022 roku".

Pozytywne zmiany wynikają z "pozytywnego wkładu perspektyw dotyczących przyszłego rozwoju sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstwa domowego".

W odniesieniu do salda perspektyw związanych z ewolucją sytuacji finansowej gospodarstwa domowego nastąpił dalszy wzrost, zgodny z ostatnimi czterema miesiącami. Natomiast wrzesień i październik 2022 roku były dwoma miesiącami, w których odnotowano najniższe wartości od początku pandemii.

Portugalski instytut wyjaśnił również, że w pierwszych dwóch miesiącach roku nastąpił wzrost klimatu gospodarczego, przy czym wskaźniki zaufania wzrosły w przemyśle wytwórczym oraz handlu i usługach, a spadły w budownictwie i robotach publicznych.