W opublikowanych kwartalnych rachunkach narodowych Narodowy Instytut Statystyczny(INE) podtrzymał wariant wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w 2022 r. na poziomie 6,7%, czyli o jedną dziesiątą poniżej prognozy rządowej. Pod koniec grudnia minister finansów Fernando Medina stwierdził, że jest przekonany, iż Portugalia zakończy rok 2022 ze wzrostem gospodarczym na poziomie około 6,8%.

Wskaźnik ten jest jednak wyższy od 6,5% szacowanych w budżecie państwa na 2023 rok (OE2023), który został przedłożony parlamentowi w październiku ubiegłego roku.

W odniesieniu do czwartego kwartału 2022 r. INE zrewidował w górę ekspansję PKB w ujęciu rok do roku do 3,2% (w porównaniu z 3,1% szacowanym w styczniu i spowalniającym w porównaniu z 4,8% z trzeciego kwartału), a łańcuch wahań do 0,3% (taki sam wskaźnik jak w poprzednim kwartale i powyżej 0,2% zaawansowanego w szacunku styczniowym).