Protokół pomiędzy Instytutem Mieszkalnictwa i Rehabilitacji Miejskiej(IHRU) a Generalną Dyrekcją Administracji Szkolnej(DGAE) został podpisany w Portimão i ma na celu pomoc w osiedleniu się nauczycieli w regionach, gdzie dostęp do mieszkań jest utrudniony.

W oświadczeniu oba ministerstwa mówią, że IHRU zidentyfikowała już 15 mieszkań w centrum Portimão i 14 mieszkań w Lizbonie.

Domy te, oprócz nauczycieli, przeznaczone są również dla wysiedlonych pracowników służby zdrowia, a podobny protokół w tym celu powinien zostać wkrótce podpisany.

"Dzięki temu protokołowi stwarza się warunki dla przesiedlonych specjalistów, aby mieli dostęp do domu po kosztach przystępnych dla ich budżetu, a także przyczynia się do zwiększenia wielkości publicznych zasobów mieszkaniowych, zapewniając im większą zdolność do reagowania na różne rodzaje niedoborów mieszkaniowych istniejących na terytorium kraju" - podkreśla rząd.

Cytowany w oświadczeniu minister edukacji João Costa mówi, że jest to podstawowy pierwszy krok do zatrzymania nauczycieli w regionach, w których mieszkania stanowią szczególny problem dla klasy nauczycielskiej.

Minister mieszkalnictwa Marina Gonçalves dodaje, że polityka mieszkaniowa, będąc uniwersalną, musi również zapewnić reakcje na specyficzne sytuacje, takie jak ta dotycząca wysiedlonych specjalistów.