Nierówności płacowe między mężczyznami i kobietami w Portugalii są nadal znaczące, a według Eurostatu i doniesień ECO rosną przez trzy kolejne lata. Według danych opublikowanych niedawno przez biuro studiów Unii Europejskiej wskaźnik parytetu wzrósł z 8,9% w 2018 roku do 11,9% na koniec 2021 roku.

Wzrost luki płacowej

Wśród 25 krajów Unii Europejskiej dla których Eurostat zebrał dane, tylko Portugalia i trzy inne kraje (Węgry, Rumunia i Norwegia) odnotowały w tym okresie wzrost luki płacowej między mężczyznami i kobietami.

Nawet przyjmując bardziej optymistyczną perspektywę uznając, że w przyszłości luka płacowa między mężczyznami i kobietami w Portugalii będzie się zmniejszać w tempie z ostatnich pięciu lat (-0,4 pkt. proc. rocznie), to według wyliczeń ECO dopiero w 2051 r. nastąpi parytet płacowy między mężczyznami i kobietami w Portugalii.

Wśród 25 państw bloku europejskiego, dla których Eurostat prezentuje dane, Portugalia będzie dopiero 15 krajem, w którym parytet płacowy według płci zostanie osiągnięty wcześniej, za takimi krajami jak Luksemburg, który osiągnął parytet w 2021 roku, Hiszpania (2029), Belgia (2046) czy Niemcy (2047). Mimo to będzie to 35 lat wcześniej niż średnia dla krajów Unii Europejskiej i 104 lata wcześniej niż szacuje Światowe Forum Ekonomiczne na osiągnięcie parytetu na świecie.