Postępowanie jest następstwem kontroli 960 podmiotów w wyniku których ASAE wykryło marże zysku na cebuli przekraczające 50%.

Wnioski te stanowią część najnowszej analizy tego organu dotyczącej wzrostu cen żywności, która została przedstawiona na konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki i Morza, w Lizbonie.

"Skontrolowano 960 podmiotów gospodarczych [...] i wszczęliśmy 51 postępowań karnych w sprawie spekulacji" - awansował inspektor generalny ASAE, Pedro Portugal Gaspar.

ASAE złożyła również 91 administracyjnych postępowań w sprawie wykroczeń, w ramach tych działań, które trwają od drugiej połowy 2022 roku.