Według wstępnych danych INE w 2022 roku 24.500 budynków otrzymało licencję, a 14.800 nieruchomości zostało ukończonych. Liczby te odpowiadają spadkom odpowiednio o 3,5% i 3,2% w porównaniu do 2021 roku. Ale w porównaniu do 2019 roku przekraczają o 0,7% w budynkach licencjonowanych i o 8,1% w budynkach ukończonych.

Tendencję spadkową w budownictwie w 2022 r. odnotowano w IV kwartale ub. roku (od września do grudnia), kiedy to wydano pozwolenia na budowę 5,4 tys. budynków. Mniej o 3,8% w porównaniu do tego samego okresu i spadek o 9,5% w porównaniu do ostatniego kwartału 2019 roku, według danych INE.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba licencjonowanych budynków wzrosła o około 7,9 tys. budynków, co odpowiada wzrostowi o 47,7%. W 2022 roku liczba licencjonowanych budynków osiągnęła 24,5 tys. a w 2013 roku było to 16,6 tys. budynków, podkreśla ten sam organ.

Jednak, jak podkreśla urząd statystyczny, w latach 2013-2017 nastąpił sukcesywny spadek liczby licencjonowanych budynków. Rok 2016 "zapoczątkował odwrócenie tej tendencji, rejestrując po raz pierwszy wzrost o 12,1% w stosunku do roku poprzedniego", co odpowiadało wzrostowi o 1 859 licencjonowanych budynków. W tym samym roku zarejestrowano 17 171 licencjonowanych budynków, a w 2015 roku było ich 15 312.