Według Narodowego Instytutu Statystyki(INE) w lutym wszystkie regiony wykazały pozytywne zmiany czynszów mieszkaniowych w ujęciu rok do roku, przy czym Region Autonomiczny Madery zarejestrował najbardziej intensywny wzrost (4,4%).

Jeśli chodzi o średnią wartość czynszów mieszkaniowych za metr kwadratowy, zarejestrowała ona miesięczną zmianę na poziomie 0,5%, poniżej 0,6% z poprzedniego miesiąca.

Regionami o największej pozytywnej zmianie miesięcznej były Północ i Lizbona (0,5%), przy czym żaden region nie wykazał negatywnej zmiany odpowiedniej średniej wartości czynszów mieszkaniowych.