W 2022 roku globalna wartość inwestycji w tych trzech krajach wzrosła o 36% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając wspomniane 31,7 mld euro - wskazuje raport Savills, firmy doradczej z branży nieruchomości, która działa w obu Amerykach, Europie, Azji i Pacyfiku, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Portugalia była krajem, w którym odnotowano największy (około 67-procentowy) wzrost wolumenu inwestycji w nieruchomości zarejestrowanych w 2022 roku w porównaniu z 2021, osiągając 3,3 mld euro.

Hiszpania stanowiła 52 proc. całości (16 mld euro) i miała wzrost o 39 proc. Według Savills, który przewiduje w tym roku niższy wolumen inwestycji w tym regionie, ale i tak z lepszym wynikiem niż spodziewany dla reszty kontynentu.

Z kolei Włochy zarejestrowały inwestycje o wartości 11,6 mld euro, czyli o 26 proc. więcej niż w poprzednim roku.

W 2022 roku region Europy Południowej zaabsorbował również większy odsetek wszystkich inwestycji w nieruchomości na kontynencie - 11 procent wobec 6,0 procent w 2021 roku i powyżej 7,0 procent, które notował średnio w ciągu ostatnich pięciu lat.

Do takich wyników przyczyniło się ożywienie konsumpcji krajowej po pandemii oraz większa niż w reszcie Europy ochrona przed rosnącymi cenami energii - uważają doradcy rynku nieruchomości.

Inwestycje transgraniczne osiągnęły 18,7 mld euro, co stanowi 59 proc. całkowitej kwoty zainwestowanej w Europie Południowej i najwyższą wielkość w historii.

Większość kapitału zagranicznego zainwestowanego w regionie pochodziła z innych części Europy (23 proc.) i obu Ameryk (15 proc.).

Według Savills podstawy rynku pozostaną silne i przyciągną inwestorów, szczególnie w aktywa mieszkaniowe nie będące pierwszymi inwestycjami.