W oświadczeniu SEF podaje, że do południa wydał 561 dokumentów w odniesieniu do płatności za zezwolenia na pobyt otrzymanych za pośrednictwem platform cyfrowych, czyli strony internetowej SEF i ePortugal.

"Portal pozwala obywatelom CPLP korzystać z nowego uproszczonego i szybkiego modelu przyznawania pozwolenia na pobyt, całkowicie cyfrowego i dostępnego", czytamy w oświadczeniu przesłanym przez urząd. Oprócz ułatwienia i przyspieszenia procesu celem jest uniknięcie kolejek w instytucjach SEF w celu uzyskania certyfikatu zezwolenia na pobyt.

Według SEF duży popyt spowodował specyficzne trudności w dostępie przez cały poranek tego poniedziałku. Portal pozostaje jednak czynny. Portugalski urząd dodał, że obywatele posiadający nowe wizy konsularne CPLP, wydane po 31 października 2022 r., mogą również zarejestrować się na portalu.