Sugestie te są częścią czwartego przeglądu wyników środowiskowych Portugalii wydanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w którym organizacja zrzeszająca 38 państw analizuje wyniki środowiskowe kraju w ciągu ostatniej dekady i wydaje 26 zaleceń.

Aby poprawić te wyniki, konieczne jest przeniesienie inwestycji z budowy nowych dróg na poprawę sieci kolejowej.

Ogranizacja sugeruje, że Portugalia powinna rozważyć wprowadzenie podatków opartych na liczbie i rodzaju zwierząt oraz stosowaniu nawozów, a także przekierować wsparcie publiczne z działań o wysokiej intensywności emisji w sektorze rolniczym.

Konieczne jest, wzmacnia dokument OECD, zwiększenie stawek za pobór wody dla rolnictwa, wzmocnienie monitoringu poboru i ograniczenie nowych licencji w niektórych regionach, a także "przyspieszenie transferu kosztów zarządzania odpadami miejskimi do rodzin poprzez identyfikowalne, specyficzne opłaty, oderwane od rachunku za wodę".


Reforma podatku ekologicznego


Portugalia musi również zakończyć ocenę reformy podatku ekologicznego, "w celu bardziej konsekwentnego stosowania zasady "zanieczyszczający płaci"", zlikwidowania różnicy podatkowej między olejem napędowym a benzyną, promowania pojazdów emitujących mniej zanieczyszczeń, różnicowania cen opłat drogowych "w zależności od emisji zanieczyszczeń przez pojazdy" oraz rozwijania stref niskoemisyjnych w miastach.

Konieczne jest dalsze wspieranie nabywania pojazdów o niskiej emisji dwutlenku węgla oraz przyspieszenie wdrażania stacji ładowania w całym kraju.