W oświadczeniu Komenda Metropolitalna PSP w Lizbonie wyjaśniła, że operacja ta nastąpiła po innej przeprowadzonej w grudniu, która doprowadziła wówczas do aresztowania siedmiu osób za ten sam rodzaj przestępstwa.

Według PSP niektórzy z zatrzymanych mają na koncie popełnienie tego samego przestępstwa.

Pojazdy służące do dokonywania przestępstw zostały "ostrożnie zajęte", aby uniemożliwić sprawcom powtórzenie postępowania - podaje PSP.