Federacja Związków Zawodowych Służby Cywilnej (FSFP) przedstawiła zawiadomienie o strajku na 17 marca, który obejmuje wszystkich pracowników, czyli nauczycieli, a także pracowników nienauczycielskich.

"Nauczyciele będą strajkować 17-go" - mówi Fenprof, wyjaśniając, że piątkowy protest będzie w obronie ich zawodów i karier oraz dla docenienia Administracji Publicznej, a także Szkoły Publicznej, która została tak źle potraktowana przez politykę prowadzoną przez kolejne rządy.

Dzień po manifestacji, w sobotę, nauczyciele i pedagodzy wyjdą na ulice, ponownie w robotniczej manifestacji przeciwko kosztom utrzymania i przeciwko dewaluacji ich pracy.