W niektórych przypadkach podwyżka była ponad dwukrotnie wyższa od kwoty naliczonej w ubiegłym roku. Według raportu RTP powodem podwyżki jest nowa taryfa miejska na 2023 rok, która nawet 5-krotnie zwiększa taryfę za odpady stałe dla zastosowań innych niż domowe oraz praktycznie podwaja wartość wody za metr sześcienny w drugim poziomie zużycia w gospodarstwach domowych.