W oświadczeniu wydanym z okazji Światowego Dnia Gruźlicy, który przypada na 24 marca, SPP uważa za niezbędne zachęcanie do zawierania takich partnerstw w celu poprawy warunków ekonomicznych i społecznych, które stanowią czynnik ryzyka.

Maria da Conceição Gomes i Joana Carvalho z Komisji Roboczej ds. Gruźlicy SPP przypominają, że struktury społeczne uzupełniają SNS [Narodową Służbę Zdrowia] i mogą ułatwić jej dostęp, podkreślając, że najnowsze dane wskazują na wzrost liczby dni między pojawieniem się objawów a diagnozą, co zwiększa ryzyko zarażenia.

Oficjalne dane za rok 2021, przedstawione w tym tygodniu, wskazują, że liczba przypadków gruźlicy zgłoszonych na 100 tys. mieszkańców w Portugalii zmniejszyła się, ale tempo redukcji spadło, a diagnoza nadal jest spóźniona.

Według raportu z monitoringu i nadzoru opublikowanego przez Narodowy Program Gruźlicy (PNT), należący do Dyrekcji Generalnej Zdrowia(DGS), mediana liczby dni do diagnozy pogorszyła się w 2021 r., do 86 dni (79 dni w 2020 r.), a także wzrosła liczba dni opóźnienia przypisywanych użytkownikowi.

Autorzy dokumentu przewidują wręcz trudności w osiągnięciu w najbliższych latach celów Światowej Organizacji Zdrowia(WHO) w obszarze gruźlicy, biorąc pod uwagę obecny kontekst epidemiologiczny i społeczno-ekonomiczny.

SPP przypomina, że wśród przyczyn wysokiego opóźnienia przypisywanego pacjentowi są takie czynniki jak bycie cudzoziemcem i uzależnienie od alkoholu, dodając, że opóźnienie to było wyższe w regionie Lizbony i Doliny Tagu.

"Im dłuższe opóźnienie w diagnozie, tym większa jest zdolność do przenoszenia się przypadku, który nie był jeszcze leczony, a im dłużej trwa leczenie, tym bardziej prawdopodobne jest, że rozwinie się cięższa choroba i stanie się trudniejszym do leczenia przypadkiem, co może prowadzić do śmiertelności" - ostrzegają.

Maria da Conceição Gomes i Joana Carvalho ostrzegają też, że w naszym kraju wciąż istnieje piętno tzw. białej plagi, która zabija.

"Naszą rolą jest wspieranie osób i organizacji w podnoszeniu świadomości na temat diagnozy choroby, a także wysokiego wskaźnika wyleczeń. Ważne jest, aby inwestować w umiejętności czytania i pisania pracowników służby zdrowia, opiekunów i pacjentów" - przekonują.

Aby ułatwić tworzenie mostów pomiędzy pracownikami służby zdrowia, stowarzyszeniami pacjentów i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, zachęcając do tworzenia sieci i promując umiejętność czytania i pisania, SPP będzie promować, w dniu 24, trzy działania: w Szkole Zawodowej im. Gustave'a Eiffela (Amadora), w Centrum Przyjęć dla Uchodźców (CAR 2), w Loures, oraz w Miejskim Centrum Przyjęć w Santa Bárbara (Lizbona).

Gminy, w których odbędą się te spotkania, to trzy z najbardziej wyróżniających się w okręgu Lizbony pod względem wskaźnika powiadomień w okresie 2017-2021: Amadora miała 34,9 przypadków/100 000 mieszkańców, Loures 29,5, a Lizbona 28,7.

"Gruźlica ma lekarstwo, medycyna jest darmowa. Tworzenie sieci jest niezbędne w zintegrowanej odpowiedzi na koniec gruźlicy", wzmacniają pulmonolodzy.