Krajowy Urząd Komunikacji(Anacom) nałożył na MEO Altice Portugal karę w wysokości 2,5 mln euro za naruszenie zasad obowiązujących przy rozwiązywaniu umów.

"Anacom postanowił nałożyć na MEO karę w wysokości 2,460 mln euro za naruszenie zasad obowiązujących przy rozwiązywaniu umów z inicjatywy abonentów, przewidzianych w decyzji tego organu dotyczącej 'wymaganych procedur rozwiązywania umów, z inicjatywy abonentów, dotyczących oferty sieci publicznych lub usług łączności elektronicznej dostępnych publicznie, od dnia 9.03.2012 r.'", podaje podmiot w oświadczeniu.

Według organu regulacyjnego chodzi przede wszystkim o brak akceptacji wniosków o rozwiązanie umowy przedstawianych w sklepach oraz uzależnianie składania wniosków o rozwiązanie umowy od uprzedniego odebrania połączenia z infolinią zatrzymującą, bez którego klienci nie mogli składać wniosków lub rozpoczęta już procedura nie mogła być kontynuowana.

Ponadto sprawdzono również sytuacje, w których MEO nie dostarczał abonentom formularza wypowiedzenia, który ma obowiązek przekazać na każde żądanie, oraz inne, w których firma nie prosiła klientów o dokumenty niezbędne do potwierdzenia wypowiedzenia odpowiednich umów lub żądała dokumentów, które nie były konieczne, ponieważ już je posiadała - zaznacza Anacom.

Autoridade Nacional de Comunicações powołuje się również na to, że stwierdzono, iż MEO "nie potwierdziło kilku reklamacji umów przedstawionych przez klientów oraz udzieliło niepełnych informacji na temat dostępnych środków i kontaktów w celu złożenia wniosków o rozwiązanie umowy - które można co najmniej złożyć w sklepie, listownie, pocztą elektroniczną, faksem i telefonicznie".

Według podmiotu "takim zachowaniem MEO dążyło do umieszczenia nieuzasadnionych i nieuprawnionych przeszkód w procedurach rozwiązywania umów z inicjatywy abonentów, w celu utrudnienia, opóźnienia lub nawet doprowadzenia do wycofania procesów zmiany dostawcy usług, hamując tym samym rozwój konkurencji na rynku komunikacji elektronicznej".