Źródło IP potwierdziło Lusie datę ponownego otwarcia przeprawy po pracach rehabilitacyjnych mostu, które rozpoczęły się w październiku 2021 roku.

W październiku 2021 roku IP poinformowało, że na otwartym w 1886 roku moście zaprojektowanym przez Théophile'a Seyriga, współpracownika Gustave'a Eiffela, zostaną przeprowadzone trwające około roku prace rehabilitacyjne.

Jednak we wrześniu ubiegłego roku IP przyznało, że wykonanie prac zostanie opóźnione do marca tego roku, termin ten również zakończył się obsunięciem o dwa tygodnie.

Joana Moita, powiedział Lusa, 15 marca, opóźnienia były spowodowane odkryciem większej ilości problemów w strukturze mostu w porównaniu z tymi, które początkowo przewidziano.

"Dopiero po zdjęciu farby tutaj na moście byliśmy w stanie zweryfikować, że było więcej anomalii niż liczyliśmy i które były przewidziane w projekcie" - wyjaśniła.

Koszt prac, początkowo szacowany na 3,3 mln euro, zakończył się na 4,2 mln euro, zarówno ze względu na bardziej skomplikowaną interwencję niż przewidywano, ale także z powodu kryzysu surowców, związanego z wojną na Ukrainie, według tego samego urzędnika.

Urzędnik ocenił, że interwencja będzie trwała tak, że nowa nie będzie potrzebna przez "co najmniej 30 lat lub dłużej".