Według Jornal de Negócios, który opiera się na wstępnych danych opublikowanych niedawno przez Eurostat, w 2019 roku Portugalia uzyskała najlepszy poziom zbliżenia do średniego europejskiego bogactwa od czasu zakończenia kryzysu zadłużeniowego (79%). PKB per capita, po czym w kolejnych latach spadał, a obecnie ponownie wzrósł do 77 proc. Taka sama wartość jak w przypadku Węgier i Rumunii.

Oznacza to, że z 27 państw członkowskich w UE tylko pięć krajów mają siłę nabywczą niższą od Portugalczyków: Łotwa (74%), Chorwacja (73%), Grecja (68%), Słowacja (67%) i Bułgaria (59%).

W przeciwnym kierunku idą Luksemburg i Irlandia, które mają zdecydowanie najwyższy PKB na mieszkańca w UE, ponad dwukrotnie wyższy od średniej dla regionu: odpowiednio 261% i 234%.