João Paulo Catarino został wysłuchany w parlamencie na wniosek partii Ludzie-Zwierzęta-Natura(PAN) w sprawie zniszczenia Alagoas Brancas, terenów podmokłych w gminie Lagoa, w okręgu Faro, gdzie występują setki gatunków ptaków i gdzie na kartach jest zabudowa komercyjna.

W 2017 roku Instytut Ochrony Przyrody i Lasów(ICNF) uznał, że "nie ma wartości środowiskowych", które uzasadniałyby zaklasyfikowanie tej strefy jako krajowego obszaru chronionego, "rozumiejąc, że do gminy należałoby stworzenie lokalnego obszaru chronionego, co nie nastąpiło" - zauważył.

Według urzędnika ICNF zastosował się do planu urbanizacji zatwierdzonego przez gminę dla tej przestrzeni, który przewiduje realizację parku przemysłowego i obszarów handlowych, projektu będącego częścią planu urbanizacji miasta, zatwierdzonego w lutym 2008 r.

Projekt zagospodarowania został zatwierdzony w lipcu 2013 r., po tym jak Portugalska Agencja Środowiska(APA), Komisja Koordynacji i Rozwoju Algarve (CCDR) oraz ICNF wydały pozytywne opinie na temat jego realizacji, "nie wskazując na jakiekolwiek zainteresowanie środowiskowe dla przedmiotowego terenu".


Rekompensata


Stowarzyszenia ekologiczne, PAN i ruch obywatelski chcą zatrzymać projekt, ale gmina twierdzi, że uczynienie prac niewykonalnymi oznaczałoby wypłatę kilku milionów euro odszkodowania dla projektodawcy.

"Zgodnie z tym, co powiedział mi burmistrz Lagoa, istnieją prawa nabyte i jest to pytanie, którego nie można zadać, ponieważ uczyniłoby to Izbę niewykonalną finansowo przez wiele dziesięcioleci" - powiedział sekretarz stanu.

Zapytany przez deputowaną PAN, Inês Sousa Real, o ewentualną interwencję rządu w celu zabezpieczenia terenów podmokłych, João Paulo Catarino zauważył, że "inne rozwiązanie niż to, które zostało zatwierdzone, będzie możliwe tylko wtedy, gdy zgodzą się na nie lokalne władze".

João Paulo Catarino potwierdził gotowość rządu, za pośrednictwem ICNF, "do znalezienia rozwiązania w celu zarządzania i ochrony terenu podmokłego", podkreślając, że każda decyzja o wstrzymaniu projektu leży w gestii gminy.

Minister wspomniał również, że ze spotkań, które odbyły się między ICNF, gminą i promotorem, postanowiono "uruchomić proces wyłapywania i przenoszenia gatunków zwierząt, do miejsca o takich samych cechach".


Nakaz


W listopadzie 2022 r. sąd administracyjny w Loulé przyjął nakaz PAN i nakazał wstrzymanie prac budowlanych w zakresie inwestycji komercyjnej; działanie to zostało zakwestionowane przez gminę, ponieważ uznała ona, że prawo jest przestrzegane.

Podział Alagoas, w którym umieszczono zabudowę handlową, stanowi integralną część planu urbanizacji miasta, w którym określono strefę południową miasta jako miejsce ekspansji działalności gospodarczej i implantacji obszarów przemysłowych, handlowych i usługowych.

Ruch obywatelski Save Alagoas Brancas obiecuje kontynuować walkę o zatrzymanie projektu, zwołując na 19 kwietnia, na godzinę 19.00, wiec protestacyjny w audytorium miejskim w Lagoa.


Powiązane artykuły: