W 2021 r. średnie wynagrodzenie osoby w wieku od 35 do 44 lat (1.510 euro) było o 19,6% wyższe niż wynagrodzenie młodego dorosłego w wieku od 25 do 34 lat (1.263 euro), wynika z danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Statystyczny(INE).

Dane INE podane w NM pokazują również, że w tym samym roku "69% kobiet miało miesięczne wynagrodzenie brutto równe, co najwyżej, średniej 1.354 € obserwowanej w tej grupie ludności".

"Rozkład miesięcznego wynagrodzenia brutto w Portugalii w każdym z badanych lat jest pozytywnie asymetryczny, z dużą koncentracją pracowników o niskich dochodach" - można przeczytać.

INE stwierdza również, że "różne wskaźniki nierówności odzwierciedlają niewielkie zmniejszenie nierówności w dystrybucji dochodów w latach 2019-2021 w Portugalii".

Dane te opierają się na informacjach z Miesięcznego Oświadczenia o Wynagrodzeniu przekazywanego przez firmy do Urzędu Skarbowego i przekazywanego co miesiąc do INE.