W marcu kwota pozyskana w ramach programu Residence Permit for Investment (ARI), wzrosła o 126,5 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca 2022 roku (34,6 mln euro), do 78,4 mln euro. W porównaniu z lutym, kiedy zebrano 55,2 mln euro, wzrost wyniósł 42 procent.

W ubiegłym miesiącu przyznano 163 złote wizy według Lusa, z czego 119 dotyczyło nabycia nieruchomości (70 na rehabilitację miejską), a 44 transferu kapitału. Ponownie nie było ARI przyznanych poprzez tworzenie miejsc pracy.

Kwota pozyskana poprzez zakup nieruchomości wyniosła łącznie 57,2 mln euro, z czego 23,7 mln euro dotyczyło nabycia w celu rehabilitacji miejskiej, według danych Służby ds. Cudzoziemców i Granic(SEF).


Dominacja USA


W marcu Stany Zjednoczone "zdetronizowały" Chiny na liście krajów o największej liczbie złotych wiz uzyskanych w badanym miesiącu. Stany Zjednoczone uzyskały 28 złotych wiz, Chiny 23, Wielka Brytania 16, na drugim miejscu znalazła się Brazylia (11) i tyle samo RPA (11).

W marcu przyznano 262 wizy dla członków rodzin grupowych, w porównaniu z 209 w lutym i 153 w styczniu, co daje łącznie 624 wizy w pierwszym kwartale. Inwestycje w ARI wyniosły w kwartale 177,2 mln euro, o 42 proc. więcej niż w tym samym okresie 2022 roku (124,7 mln euro). W sumie za pierwszy kwartał tego roku wydano 386 złotych wiz, z czego w lutym było ich 130, a w styczniu 93.


Dekada przyciągania inwestycji


W ujęciu skumulowanym - od momentu powstania programu, w październiku 2012 roku, do lutego br. inwestycje wyniosły łącznie ponad 6 931 mln euro e. W tym okresie przyznano 11 921 ARI, z czego 5 304 do Chin, 1 198 do Brazylii, 607 do Stanów Zjednoczonych, 568 do Turcji i 525 do RPA.

Od początku programu, dzięki nabyciu nieruchomości przyznano 10 874 złote wizy, na łączną kwotę ponad 6 175 mln euro. Z tej kwoty 586,2 mln euro dotyczy zakupu w celu rehabilitacji miejskiej.

Jeśli chodzi o transfer kapitału, skumulowana kwota wynosi 755,9 mln euro z łącznej liczby 1 025 przyznanych ARI, a w ciągu ponad 10 lat trwania programu przyznano 22 złote wizy poprzez stworzenie pracy.