Tekst, który już w czerwcu 2022 r. był przedmiotem tymczasowego porozumienia politycznego między negocjatorami Zgromadzenia i Rady, został dziś zatwierdzony w Strasburgu 525 głosami za, 29 przeciw i 14 wstrzymującymi się, a po formalnym zatwierdzeniu przez Radę wejdzie w życie 20 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Według Parlamentu to nowe prawodawstwo ma na celu zapewnienie, że transfery kryptowalut mogą być zawsze śledzone, a podejrzane transakcje blokowane.

Parlament wyjaśnia, że przepisy obejmują transakcje przekraczające 1000 euro z tzw. portfeli niestrzeżonych (adres prywatnego użytkownika), gdy wchodzą w interakcję z portfelami zarządzanymi przez podmioty świadczące usługi kryptowalutowe. Pominięto przelewy między osobami przeprowadzane bez udziału dostawcy lub między dostawcami działającymi we własnym imieniu.

Na posiedzeniu plenarnym dano również zielone światło - przy 517 głosach za, 38 przeciw i 18 wstrzymujących się - nowym wspólnym zasadom dotyczącym nadzoru, ochrony konsumentów i zabezpieczeń środowiskowych dla kryptowalut, w tym kryptowalut.

Regulacja rynku kryptowalut obejmie te, które nie są objęte obowiązującymi przepisami.

"Konsumenci będą lepiej poinformowani o ryzyku, kosztach i opłatach związanych z ich działalnością", a "dodatkowo nowe ramy prawne będą wspierać integralność rynku i stabilność finansową, regulując publiczne oferty kryptowalut", rozważając również środki zapobiegające manipulacjom rynkowym, praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, m.in. działalności przestępczej.