"Zalecamy dla obszarów o większej presji, czyli Algarve, aby gminy opracowały opłaty, które mogą powrócić do zrównoważenia środowiskowego terytoriów, takie jak inwestycje w wodę, ochronę przyrody lub zarządzanie odpadami", powiedział minister środowiska i działań klimatycznych , Duarte Cordeiro.

Zalecenie zostało wydane na konferencji prasowej z ministrem rolnictwa, Marią do Céu Antunes, po dwugodzinnym spotkaniu Stałej Komisji ds. Zapobiegania, Monitorowania i Towarzyszenia Skutkom Suszy (CPPMAES).

"Używaj więcej, płać więcej"

Wskazując na fakt, że Alentejo i Algarve już cierpią z powodu poważnej i ekstremalnej suszy, dwaj urzędnicy państwowi zapowiedzieli działania mające na celu zminimalizowanie problemu, przy czym Duarte Cordeiro zalecił, podobnie jak już w zeszłym roku, aby gminy "zaprojektowały inteligentne taryfy", tak aby ci, którzy zużywają więcej wody, płacili więcej.

Ci, którzy używają wody do napełniania basenów powinni płacić więcej, w przeciwieństwie do tych, którzy używają wody do codziennego spożycia.