MiratecArts, organizator Festiwalu w Cordas, we współpracy z Associação de Juventude Violas da Terra i największym propagatorem tego instrumentu na Azorach, profesorem Rafaelem Carvalho, przy wsparciu grup Casa da Música da Candelária, Tocadores de Violas de São Jorge, Associação de Músicos da Ilha Branca, a także muzyka Bruno Bettencourta, który później założył stowarzyszenie kulturalne Sons do Terreiro, oświadczył, że Dzień Violi da Terra powinien przypadać na 2 października, "ponieważ dzień muzyki nie jest tylko jeden, a dwa serca muszą przebiegać przez wszystkie wyspy i ziemie wspólnot azorskich", nawiązując do dwóch serc z najbardziej typowej altówki autonomicznego regionu Portugalii. Wiadomość ta pojawiła się w mediach i rzucono wyzwanie Regionalnemu Rządowi Azorów, aby oficjalnie ogłosił ten dzień. Dzień Viola da Terra jest od tamtej pory obchodzony przez mieszkańców.

Minęło cztery i pół roku i po wielu spotkaniach i opiniach, przedstawicielka Partii Socjalistycznej, Marta Matos, przedstawiła w Zgromadzeniu Ustawodawczym Autonomicznego Regionu Azorów, ALRAA, projekt uchwały "VIOLA DA TERRA" PLAN WALORYZACJI W AUTONOMICZNYM REGIONIE AZORÓW", który uzyskał pozytywną opinię ALRAA, został przegłosowany i zatwierdzony jednogłośnie, w tym minionym 20 kwietnia 2023 roku.

"Teraz przygotowywany jest piąty rok, aby docenić najbardziej unikalny instrument muzyczny w regionie, poprzez Dzień Viola da Terra", dodaje Terry Costa, dyrektor artystyczny MiratecArts, "który zawsze miał na celu objęcie obywateli i podmiotów rządowych, którzy chcą dać miejsce Viola da Terra w godnych wydarzeniach, które nie tylko świętują instrument i jego tradycje, ale podnoszą go do centralnej sceny codziennego życia azorskiego, czy to na wyspach, czy w naszych społecznościach na całym świecie."

Oprócz uwzględnienia ogłoszenia 2 października "Dniem Violi da Terra", co stało się jednogłośnie 20 kwietnia 2023 roku w ALRAA, Plan Waloryzacji ́Violi da Terra ́w Autonomicznym Regionie Azorów zawiera cztery punkty rekomendacji dla Rządu Regionalnego:

1 - Zadeklarować 2 października jako "Dzień Violi Ziemi".

2 - Zalecić Rządowi Regionalnemu Azorów opracowanie procedur niezbędnych do sklasyfikowania Viola da Terra jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

3 - Zalecić Rządowi Regionalnemu Azorów opracowanie procedur niezbędnych do wdrożenia "Regionalnego Planu Waloryzacji Viola da Terra", którego głównymi osiami są: a) Promocja, rozpowszechnianie i tworzenie kultury; b) Kształcenie muzyczne studentów i instruktorów; c) Kształcenie zawodowe w zakresie sztuki konstrukcyjnej i konserwatorskiej; d) Inwentaryzacja, odzyskiwanie, rozpowszechnianie i udostępnianie muzealne i cyfrowe istniejących zbiorów i dziedzictwa materialnego.

4 - Zalecić Regionalnemu Rządowi Azorów, aby Plan, o którym mowa w poprzednim numerze, został opracowany w partnerstwie ze stowarzyszeniami, towarzystwami rekreacyjnymi, domami ludowymi, konserwatoriami, szkołami, muzeami i innymi publicznymi i prywatnymi podmiotami sektora kultury, w tym w diasporach azorskich.


Credits: Supplied Image; Autor: MiratecArts;

MiratecArts, Associação de Juventude Violas da Terra i Sons do Terreiro Associação Cultural snują już plany uczczenia piątego roku Dnia Viola da Terra, w 2023 roku, który, wśród innych podmiotów i muzyków, obchodzą od dnia powstania swojej Fundacji Obywatelskiej. www.diadavioladaterra.com