Otwarcie ofert następuje po opublikowaniu, w dniu dzisiejszym, w Dzienniku Urzędowym rozporządzenia rządu, które upoważnia ICA do dystrybucji wsparcia w łącznej kwocie 29,65 mln euro do 2028 roku, w ramach środków finansowych i prognozy opłat wieloletnich.

Na rok 2023, zgodnie z dyplomem, przewidziana kwota wynosi 4,9 mln euro, natomiast na rok 2024 ustalona wartość to 12,8 mln. W kolejnym roku jest to 7,5 mln euro, a w 2026 - 3,9 mln. Na rok 2027 rozporządzenie określa 377,5 euro, a na kolejny rok 50 tysięcy.

Roczna deklaracja priorytetów na rok 2023, "przygotowała sugestie i wkłady zebrane przez ICA od przedstawicieli sektora kinowego i audiowizualnego", która przewiduje, w ramach wsparcia dla tworzenia i produkcji filmów, wzmocnienie finansowe we wszystkich obszarach, w stosunku do wartości z 2022 roku, pomiędzy 4,6%, dla programu wsparcia finalizacji, a 11,1% dla wsparcia produkcji krótkich filmów animowanych.

Na wsparcie produkcji pierwszych filmów fabularnych, na które wnioski można składać do 01 czerwca, zarezerwowano kwotę 1,95 mln euro, podobnie na wsparcie drugich filmów fabularnych, gdzie termin konkursu upływa 9 listopada.

Na wsparcie krótkich filmów fabularnych jest w sumie 695 tys. euro. Konkurs trwa do 21 września.

Kino animacyjne dysponuje kwotą 1,05 mln na filmy pełnometrażowe, gdzie konkurs trwa do 03 sierpnia, oraz milionem euro na "szorty", gdzie wnioski można składać do 15 czerwca.

Wsparcie dla pierwszych dokumentów (wnioski do 13 lipca) i drugich dokumentów (23 listopada) przewiduje, na każdy z tych konkursów, kwotę 570 tys. euro.

W przypadku wsparcia automatycznego, przyznawanego głównie na podstawie wyników box office poprzednich produkcji, dla nowych dzieł filmowych krótko- lub pełnometrażowych, konkurs rezerwuje łącznie 800 tys. euro, które "mogą być zastosowane w jednym lub kilku projektach inwestycyjnych". Wnioski zamykane są 16 maja.

Na pisanie i rozwój utworów dla kina dostępna jest ogólna kwota 650 tys. euro, a konkurs trwa do 25 maja.

Na koprodukcję międzynarodową, z udziałem mniejszości portugalskiej (do 06 czerwca) jest 1,6 mln, a na koprodukcję z krajami portugalskojęzycznymi 500 tys. euro (do 31 sierpnia).

Zgodnie z deklaracją priorytetów, zostanie również otwarty konkurs w ramach Protokołu Luso-Brazylijskiego, w wysokości 350 tys. euro, reaktywujący "po czterech latach" wsparcie dla koprodukcji fabularnych i dokumentalnych filmów fabularnych pomiędzy tymi dwoma krajami.

Na wsparcie dystrybucji utworów krajowych w Portugalii przeznaczono 500 tys. euro (wnioski do 31 grudnia), tyle samo na wsparcie dystrybucji utworów krajowych, europejskich i innych z mniej niż 5% oznaczonej kwoty (do 06 lipca).

Wsparcie na wystawę to łącznie 550 tys. euro, wnioski do 30 maja.

W ramach wsparcia twórczości i produkcji audiowizualnej przewidziano wzmocnienia, w stosunku do wartości z 2022 roku, o 8,7%, w obszarze pisania i opracowania (pojedynczego), z kwotą większą o 22 tys. euro, oraz o 44,1%, na wsparcie produkcji (fabularnej i dokumentalnej), ze wzmocnieniem ogólnej kwoty konkursu o kolejne 1,5 mln euro, podano w deklaracji priorytetów.

W tym obszarze, według ICA, "podwyżki mają na celu spełnienie maksymalnego odsetka 30,0% wsparcia dla sektora audiowizualnego", przewidzianego w ustawie, stanowiącego w tym roku "28,8%, najwyższego w historii".

W ogłoszonym dziś zestawie naborów ICA "nie otwiera programu wsparcia dla innowacji audiowizualnych z myślą o jego przyszłym przeformułowaniu".

Przewidziana w opublikowanym dziś dyplomie kwota 29,65 mln euro stanowi wzrost o około sześć milionów euro w porównaniu z przetargami z 2022 roku (które łącznie wyniosły 22,9 mln euro).

Wzrost przychodów ICA wynika częściowo z nałożenia opłaty stosowanej wobec operatorów usług audiowizualnych na żądanie w drodze subskrypcji, takich jak platformy streamingowe.

Informacje o wszystkich konkursach dostępne są na stronie internetowej ICA pod adresem https://ica-ip.pt/pt/concursos/2023/.