Według BRANDS Local Online on Sapo news, ponad sześć milionów zostanie przeznaczonych na rozwiązania, głównie elektryczne, wspierające działalność w zakresie czyszczenia przestrzeni publicznej, a mianowicie na urządzenia skanujące, które zapewnią tej dziedzinie większą skuteczność.

Jeśli chodzi o zbiórkę odpadów, kwota przekracza trzy miliony euro na modernizację floty, zastępując starsze z nich środkami umożliwiającymi optymalizację usług świadczonych obywatelom, a jednocześnie uprzywilejowanie bardziej zrównoważonych rozwiązań, z pojazdami zasilanymi gazem ziemnym.

Inwestycje te stanowią silne zobowiązanie do poprawy jakości życia mieszkańców Porto i wynikają z zaangażowania Gminy Porto w tych dziedzinach, poprzez konsekwentne i ciągłe inwestycje w ostatnich latach, które pozwoliły na osiągnięcie historycznych wyników w zakresie recyklingu i oczyszczania miasta oraz uznania przez główne podmioty sektora.

Inicjatywy te przyjęte w konsensusie przez wszystkie siły polityczne są częścią strategii dekarbonizacji działalności Porto Ambiente, zgodnie z celami neutralności węglowej, zalecanymi przez Pakt Klimatyczny Porto. Inicjatywa, publicznie uruchomiona we wrześniu 2022 roku, skupia już ponad 300 subskrybentów, w tym elementy społeczeństwa obywatelskiego, organizacje, firmy i instytucje zjednoczone na rzecz neutralności węglowej w mieście do 2030 roku.