W corocznym raporcie na temat rynku pojazdów elektrycznych, podanym przez ECO, Międzynarodowa Agencja Energetyczna(IEA) wyjaśniła, że w 2022 r. istniała flota 26 mln sztuk, pięć razy więcej niż w 2018 r., a ponad połowa ( 13,8 mln) znajdowała się w Chinach.

Podobnie jak przez ostatnie 10 lat, w 2022 roku Chiny były zdecydowanie największym rynkiem na świecie, odpowiadając za 60% rejestracji.

Autorzy opracowania szacują, że ten rok zakończy się na rynku chińskim z liczbą około ośmiu milionów samochodów elektrycznych, co stanowi udział na poziomie około 35%.

W Europie rejestracje pojazdów elektrycznych, również w kontekście spadku sektora, wzrosły w ubiegłym roku o 15% (do 2021 roku rosły o 65%, a w latach 2017-2019 średnio o 40% rocznie) do 2,7 mln. Europa była drugim największym rynkiem na świecie z udziałem jednej czwartej.

Największym rynkiem europejskim pod względem wolumenu w ubiegłym roku były Niemcy (830 000 sztuk), znacznie wyprzedzając Wielką Brytanię (370 000) i Francję (330 000). Hiszpania zarejestrowała nieco ponad 80 000 sztuk.

Stany Zjednoczone, trzeci największy rynek, w 2022 r. rosły szybciej w ujęciu względnym niż europejski i chiński: 55% w zeszłym roku, z 800 000 jednostek, osiągając udział prawie 8%, po 5% zarejestrowanych w 2021 r. i tylko 2% w latach 2018-2020.