Nowa ustawa o godnej pracy wprowadza nową opcję dotyczącą wydłużonego i uzupełniającego urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że po upływie 150 lub 180 dni urlopu rodzice dziecka mogą skorzystać z dodatkowych trzech miesięcy urlopu, pracując w niepełnym wymiarze godzin i otrzymując, oprócz wynagrodzenia odpowiadającego pracy w niepełnym wymiarze godzin, dodatkowe 20 proc. wynagrodzenia za pośrednictwem ZUS.

Poinformował o tym 27 kwietnia dziennik "Público", któremu Ministerstwo Pracy, Solidarności i Ubezpieczeń Społecznych przekazało, że stworzono "możliwość, aby po wstępnym urlopie rodzicielskim rodzice mogli otrzymać uzupełniający, dzielony urlop w niepełnym wymiarze godzin do limitu 180 dni (90 dni dla każdego)".

Do tej pory praca na część etatu, która była przewidziana w ustawie do 12 miesiąca życia dziecka, nie obejmowała żadnego rodzaju wsparcia ze strony państwa. Rząd nie wyjaśnił jeszcze, czy pracodawcy są zobowiązani do zaakceptowania tego nowego trybu, który łączy pracę w niepełnym wymiarze godzin ze wsparciem ZUS.