"Celem jest, aby centrum szkoliło wszystkie osoby, które w jakiś sposób zajmują się starzeniem, a tym samym pomagało rozwijać techniki reagowania, stymulować aktywne starzenie się w jego różnych wymiarach", powiedziała minister pracy, solidarności i zabezpieczenia społecznego Ana Mendes Godinho, na marginesie uroczystości otwarcia i prezentacji nowej instytucji.

Dla Ministra Pracy nowa struktura może być instrumentem nie tylko dla wzmocnienia pozycji i szkolenia ludzi, ale także jako kluczowy partner w kształtowaniu polityk publicznych poświęconych starzeniu się.

Według notatki gminy Loulé, działania promowane przez CCEA są skierowane do osób poszukujących pracy w dziedzinach zawodowych, które wchodzą w zakres kompetencji centrum, w tym do osób bezrobotnych.

Szkolenia odbędą się również dla pracowników podmiotów zajmujących się opieką nad osobami starszymi, nieformalnych opiekunów osób starszych oraz podmiotów, które promują tworzenie lub rozwój projektów w tym zakresie.

Burmistrz Loulé Vítor Aleixo wyraził zadowolenie, że rząd zdecydował się zlokalizować nowe centrum poza Lizboną i Porto i że wybrano właśnie jego gminę.