Pracownicy firm zarobili średnio 1 294 euro w 2021 r. Sektor energetyczny i wodny, a także działalność finansowa i ubezpieczeniowa były najwyżej opłacane, ale nie te, które generują największe bogactwo dla kraju, ujawnione w ten poniedziałek, w Międzynarodowym Dniu Pracownika, przez Pordata .

To "przedstawiciele władzy ustawodawczej i organów wykonawczych (więcej o 1.483 euro)", "zawody intelektualne i naukowe (więcej o 701 euro)" oraz "technicy średniego szczebla (więcej o 314 euro) - wśród których jest jeden wyjątek: technicy średniego szczebla i pracownicy służby zdrowia zarabiają o 108 euro mniej niż średnia krajowa" - otrzymują pensje powyżej średniej krajowej (1.294 euro).

W ramach tych trzech grup najlepiej opłacane są prace na stanowiskach kierowniczych lub wykonawczych, począwszy od przedstawicieli władzy ustawodawczej i organów wykonawczych, wyższych kierowników administracji publicznej, dyrektorów i kierowników firm. Ci zarabiają średnio 3 577 euro.

Za nimi plasują się dyrektorzy usług administracyjnych i handlowych (3 091 euro); dyrektorzy usług produkcyjnych i specjalistycznych (2 826 euro); a także technicy usług prawnych, społecznych, sportowych i kulturalnych (2 331 euro).

"Zawody z obszarów STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) również należą do najlepiej opłacanych, z wynagrodzeniem powyżej 1 850 euro" - podkreśla również Pordata. Specjaliści w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) zarabiają średnio 2 198 euro; natomiast specjaliści w dziedzinie finansów, rachunkowości, organizacji administracyjnej, public relations i sprzedaży - 2 111 euro. Wynagrodzenie specjalistów w dziedzinie nauk fizycznych, matematyki i inżynierii wynosi 2 019 euro, a specjalistów w dziedzinie zdrowia - 1 869 euro.