Według danych opublikowanych przez służby statystyczne Wspólnoty, wielkość sprzedaży detalicznej spadła w marcu o 3,8% w strefie euro i o 4,1% w UE, w porównaniu z tym samym miesiącem 2022 roku.

W porównaniu do lutego, sprzedaż detaliczna spadła o 1,2% w strefie euro i o 1,1% w UE.

Wśród państw członkowskich największe spadki rok do roku odnotowano w Estonii (-13,5%), na Węgrzech (-13,2%) i w Słowenii (-12,8%), a główne postępy zarejestrowano w Hiszpanii (10,8%), Rumunii (7,2%) i na Cyprze (5,6%).

W porównaniu z lutym największe spadki odnotowały Łotwa (-2,7%), Niemcy i Polska (po -2,4%) oraz Luksemburg (-1,9%), a główne wzrosty Rumunia (2,9%), Portugalia (2,3%) i Irlandia (1%).

W Portugalii sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,3% w stosunku do marca 2022 r.