W raporcie misji MFW w Portugalii w ramach artykułu IV instytucja stwierdza, że po 6,7% wzroście portugalskiej gospodarki w 2022 roku, znacznie wyższym niż 3,5% strefy euro, oczekuje się, że realny wzrost PKB [produktu krajowego brutto] spowolni w pozostałych latach do średnio 2,6% w 2023 roku, a inflacja cofnie się do 5,6%.

11 kwietnia, w aktualizacji światowych prognoz gospodarczych, MFW wskazał na wzrost PKB o 1% dla portugalskiej gospodarki w tym roku, przewidując, że stopa inflacji wyniesie 5,7%. Rząd przewiduje, że w 2023 roku wzrost wyniesie 1,8%.

"Wysoka inflacja i bardziej restrykcyjne warunki finansowe osłabiają gospodarkę" - utrzymuje MFW, uznając, że wyższe koszty utrzymania powinny ukarać wzrost popytu wewnętrznego, a niższy wzrost na świecie i w strefie euro powinien osłabić wzrost eksportu, co doprowadzi do ustabilizowania się wzrostu w okolicach 2 proc. w średnim okresie.

Wraz ze spadkiem cen energii instytucja przewiduje, że inflacja będzie nadal spadać, ale zwraca uwagę, że inflacja bazowa - która nie obejmuje żywności i energii - "powinna być bardziej trwała, ze względu na sztywność rynku pracy i wysokie marże zysku".


Zalecenia


W tym kontekście MFW zaleca, aby w tym roku polityka fiskalna pozostała "nieekspansywna, w celu zachowania pola manewru fiskalnego i wsparcia polityki monetarnej", ale jednocześnie powinna być "elastyczna, na wypadek wystąpienia wstrząsów".

Misja MFW zaleca, aby rząd zainwestował w "środki mające na celu trwałe zwiększenie wydajności dochodów oraz poprawę struktury i efektywności wydatków".

"Reformy podatkowe muszą iść w kierunku eliminacji zniekształceń, odwrócenia obniżonych stawek VAT i racjonalizacji wydatków podatkowych. Modernizacja systemu podatkowego, w tym cyfryzacja administracji podatkowej, poprawiłaby efektywność podatkową. Wyższe podatki od majątku zwiększyłyby dochody i pomogłyby złagodzić presję na ceny domów. Obniżenie cen energii pozostawia otwartą możliwość podniesienia podatków węglowych".

MFW opowiada się również za "zwiększeniem udziału inwestycji publicznych - mianowicie w realizacji planu naprawy i odporności - w wydatkach bieżących, odwracając ostatnie tendencje".