W latach 2018-2022 odsetek seniorów z nawykami przeglądania Internetu wzrósł o 20 punktów procentowych, osiągając poziom 41%.

Są to niektóre z wniosków z badania Bareme Internet przeprowadzonego przez Marktest, opublikowanego z okazji Światowego Dnia Internetu i zgłoszonego przez ECO.

Według badania, średnio 81% Portugalczyków miało już regularny dostęp do Internetu w 2022 roku, a odsetek ten jest całkowity (100%) wśród Portugalczyków z Pokolenia Z (w wieku od 15 do 24 lat) i Pokolenia Y (od 25 do 44 lat). Wartości te spadają jednak w kolejnych grupach wiekowych, do średnio 84% wśród pokolenia X (w wieku od 45 do 64 lat).

Wśród najmłodszych, z Pokolenia Z, wszyscy używają telefonu komórkowego, aby pozostać online, liczba ta spada o zaledwie dwa punkty procentowe w Pokoleniu Y i spada do 81% w Pokoleniu X. Wśród najstarszych, powyżej 65 roku życia, tylko 35% osób, które uzyskują dostęp do Internetu, używa do tego smartfonów.

Jak wspomniał Marktest w oświadczeniu, a także krzyżując dane z Bareme Internet z danymi Barômetro E-Commerce, okazuje się, że młodsi ludzie są również tymi, którzy kupują najwięcej online.

Średnio 61% Portugalczyków stwierdziło, że robiło już zakupy online. Jak można się było spodziewać, jest tak również w przypadku młodszych pokoleń, których odsetek wykazuje wyższe wartości, a mianowicie w pokoleniu Z (92%) i Y (90%). Zwyczaj ten nie jest tak powszechny wśród pokolenia X i osób powyżej 65 roku życia, gdzie wartości spadają odpowiednio do 52% i 35%.