W proteście w Lizbonie wzięli udział lokalni właściciele miejsc noclegowych z różnych obszarów turystycznych kraju, w większości ubrani w niebieskie kamizelki z przesłaniem apelu: "Nie zabijaj lokalnego zakwaterowania".

Część grupy protestujących weszła do Zgromadzenia Republiki, gdzie dostarczyli petycję zwracającą uwagę na środki szkodzące sektorowi zawarte w programie More Housing, który będzie teraz omawiany w specjalnym parlamencie.

Akcja protestacyjna była promowana przez Stowarzyszenie Lokalnego Zakwaterowania w Portugalii(ALEP), które promowało inicjatywę jako krajową mobilizację "Wszyscy do Zgromadzenia Republiki", aby sektor był zjednoczony w tej walce.

"Celem jest podkreślenie przytłaczającego wpływu, jaki środki zaproponowane przez rząd w pakiecie Mais Habitação będą miały na nasze życie, gospodarkę i turystykę w kraju", poinformowało ALEP.

Zgromadzenie Republiki debatuje dziś ogólnie nad rządowymi środkami walki z kryzysem mieszkaniowym, a także nad 13 dyplomami opozycji.

Zatwierdzony przez Radę Ministrów 30 marca program More Housing obejmuje takie środki, jak przymusowa dzierżawa pustych domów, zawieszenie nowych lokalnych licencji na zakwaterowanie lub koniec złotych wiz.

Jednym z rozwiązań proponowanych przez rząd są zachęty do wynajmu, które obejmują większe ograniczenia dotyczące lokalnego zakwaterowania.