Stowarzyszenie twierdzi, że ze względu na możliwość wystąpienia deszczu w przyszłym tygodniu, "może wystąpić efekt "oczyszczania atmosfery", tymczasowo zmniejszając stężenie pyłków w powietrzu".

Mimo to spodziewane są umiarkowane lub bardzo wysokie poziomy na kontynencie z pyłkami dominującymi w powietrzu głównie z drzew oliwnych, dębów korkowych i dębów, a także z ziół parietaria, pokrzyw, traw, babki lancetowatej i szczawiu.

Według SPAIC, w maju wystąpi bardzo wysokie stężenie atmosferycznych pyłków drzew oliwnych w Portugalii kontynentalnej.

Szczyt pylenia tego gatunku rozpoczął się już w regionach południowo-środkowych i potrwa do końca miesiąca w regionach środkowo-północnych.