Dane z badania warunków życia i dochodów przeprowadzonego w 2022 r. przez INE wskazują, że codzienne spożycie "było znacznie wyższe u mężczyzn (31,5%) niż u kobiet (8,5%) oraz w populacji osób starszych, odnotowując odsetek wyższy w grupie w wieku od 65 do 74 lat (34,7%)".

Prawie 20% populacji w wieku 16 lat lub starszej zgłosiło, że spożywało napoje alkoholowe codziennie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wywiad, podczas gdy 18,4% spożywało je kilka razy w tygodniu, 12,3% kilka razy w miesiącu (ale nie co tydzień), a 14,2% rzadziej (kilka razy w roku), a 35,8% zgłosiło, że nie spożywało żadnych napojów alkoholowych w tym okresie.

"Odsetek osób spożywających alkohol codziennie i z wykształceniem na poziomie podstawowym stanowił ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku osób z wykształceniem wyższym", mówi INE, zauważając, że 33,7% emerytów wskazało na codzienne spożywanie napojów alkoholowych, co jest wartością znacznie wyższą niż ta zgłoszona przez populację aktywną zawodowo (15,7% w przypadku pracowników i 15,4% w przypadku bezrobotnych).


Palenie tytoniu


W analizie używania tytoniu INE stwierdził, że 14,1% populacji w wieku 16 lat i więcej pali codziennie, co jest wynikiem nieco niższym niż uzyskany na podstawie Narodowego Badania Zdrowia przeprowadzonego w 2019 r. (14,2%).

Konsumpcja była okazjonalna dla 2% populacji, a rozkład regularnej konsumpcji tytoniu był częstszy u mężczyzn (19,7%) niż u kobiet (9,2%), u osób w wieku od 25 do 64 lat (od 18% do 21%) oraz w populacji, która ukończyła szkołę średnią (17,2%).