"Inwestycje dokonane przez inwestorów zamieszkałych w krajach europejskich wyróżniały się". Z 630 mln euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terytorium kraju, ponad 350 mln euro dotyczy inwestorów europejskich, czyli ponad połowy całości, według danych BdP i zgłoszonych przez ECO.

W ujęciu skumulowanym, na koniec pierwszego kwartału tego roku, wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Portugalii (BIZ) osiągnęła 172 mld euro, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Portugalii (BIZ), która wyniosła 63 mld euro, podkreśla podmiot kierowany przez Mário Centeno.

Według BdP "zasoby wzrosły od 2008 r.", choć w różnym tempie: bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Portugalii "wzrosły ponad dwukrotnie między 2008 r. a pierwszym kwartałem 2023 r.", podczas gdy bezpośrednie inwestycje Portugalii za granicą "wzrosły o 18%".