W okresie 2020-2022 oczekiwaną długość życia w chwili urodzenia oszacowano na 80,96 lat, dla mężczyzn 78,05 lat, a dla kobiet na 83,52 lat.

To „w stosunku do poprzednich trzech lat wzrost o 0,01 roku dla mężczyzn i spadek o 0,01 roku dla kobiet, na skutek wzrostu liczby zgonów w kontekście pandemii Covid-19”.

Oczekiwana długość życia w wieku 65 lat w latach 2020-2022 została oszacowana na 19,61 lat dla całej populacji.

"W wieku 65 lat mężczyźni mogli oczekiwać, że będą żyć 17,76 lat, a kobiety 20,98 lat, co odpowiadało niewielkiemu spadkowi (-0,01 lat) dla mężczyzn i braku zmian w oczekiwanej długości życia w wieku 65 lat kobiet, w porównaniu z latami 2019-2021. W ciągu ostatnich dziesięciu lat oczekiwana długość życia w wieku 65 lat wzrosła o 9,7 miesiąca dla mężczyzn i 8,5 miesiąca dla kobiet".