Dokument przedstawiony na spotkaniu z partnerami społecznymi nie wspomina jednak o całkowitej liczbie pracowników otrzymujących obecnie krajową płacę minimalną.

Spadek odsetka pracowników zarabiających płacę minimalną "był przekrojowy dla obu płci i osób młodych (-3,0 punkty procentowe (p.p.) dla kobiet, -1,5 p.p. dla mężczyzn i -2,6 p.p. dla pracowników poniżej 25 roku życia)", wskazuje ministerstwo.

"W marcu 2023 r. było o 80 tys. mniej pracowników" z krajową płacą minimalną w porównaniu z marcem 2022 r., "pomimo wzrostu wielkości zatrudnienia".

Dokument wskazuje również, że około 107 000 pracowników zmieniło pracę między październikiem 2022 r. a marcem 2023 r., uzyskując średni wzrost wynagrodzenia o 13%, czyli około 150 euro.

Z całkowitej liczby pracowników, którzy zmienili pracę, 52 000 to młodzi ludzie, którzy otrzymali średnio podwyżki o 16% (około 160 euro) w tym samym sześciomiesięcznym okresie.

Rząd po raz kolejny zwraca również uwagę, że w ujęciu ogólnym do kwietnia płace wzrosły średnio o około 8% w porównaniu do ubiegłego roku, do 1 328 euro, przy jednoczesnym wzroście deklarowanego zatrudnienia (180 tys. pracowników więcej w porównaniu do 2022 r.).