Taki wniosek płynie z najnowszego rocznego sprawozdania dotyczącego wody w kąpieliskach, przygotowanego przez Europejską Agencję Środowiska we współpracy z Komisją Europejską, z którego wynika, że w Portugalii 565 kąpielisk (co odpowiada 84,8%) z 666 analizowanych miało doskonałą ocenę, biorąc pod uwagę wyniki w 2022 roku.

W 2021 r. Portugalia miała 88,5% wody w kąpieliskach o doskonałej jakości (w porównaniu do 652), w 2020 r. odsetek ten wynosił 89,2% (630), a w 2019 r. 91,5% (614).

W 2022 r. średnia europejska wśród krajów europejskich wyniosła 85,7%.

W komunikacie prasowym Komisja Europejska podkreśla, że "większość kąpielisk w Europie spełniała najsurowsze normy doskonałej jakości wody w Unii Europejskiej w 2022 r.".

Woda w kąpieliskach jest klasyfikowana według jakości zgodnie z parametrami mikrobiologicznymi określonymi w dyrektywie europejskiej.

Ponadto jakość wody w kąpieliskach w wodach przybrzeżnych jest ogólnie lepsza niż w wodach śródlądowych, ze względu na częstsze odnawianie i większą zdolność do samooczyszczania, podczas gdy wody śródlądowe są bardziej podatne na krótkotrwałe zanieczyszczenia spowodowane ulewnymi letnimi deszczami.

Na potrzeby niniejszego raportu w sezonie 2022 monitorowano 21 973 kąpielisk w całej Europie, w tym w 27 państwach członkowskich UE, a także w Albanii i Szwajcarii.