W fabryce rowerów elektrycznych w Vagos premier nie omieszkał odwołać się do rowerowych analogii w przemówieniu, w którym podkreślił, że konieczne jest dalsze "pedałowanie", aby zapewnić ciągłość wzrostu, jakiego doświadcza portugalska gospodarka.

„Kiedy przestajesz pedałować, oczywiście bezwładność nie wystarcza, aby ruch był kontynuowany. W tym celu konieczne jest, abyśmy nadal pedałowali” – powiedział António Costa, który przemawiał na zakończenie wizyty w Unibike.

Podkreślił, że wzrost zarejestrowany w kraju "będzie kontynuowany i zwiększany", podając przykład samej firmy Unibike, w której 95% obrotów opiera się na eksporcie i która ma wzrosnąć w tym roku o 20% w porównaniu do 2022 roku.

"Każda firma ma perspektywę dodania trochę do swojej produkcji w tym roku" i wszystkie, w zależności od ich wielkości, "dodadzą" do gospodarki, "co oznacza, że gospodarka krajowa będzie nadal rosła, a jeśli nadal będzie rosła, będzie nadal generować miejsca pracy i miejsca pracy lepszej jakości i lepiej płatne miejsca pracy", powiedział.

António Costa podkreślił, że jeśli wzrost gospodarczy będzie kontynuowany, możliwe będzie posiadanie "bardziej stabilnych finansów publicznych, z mniejszym zadłużeniem, z mniejszym deficytem, co pozwoli krajowi na kontynuowanie trajektorii dalszego zmniejszania opodatkowania tych, którzy pracują i płacą IRS oraz na stworzenie lepszych warunków zapewniających konkurencyjność" kraju.