Według Narodowego Instytutu Statystycznego(INE) wskaźniki te odpowiadały 497,1 mln euro całkowitego dochodu i 373,6 mln euro dochodu z zakwaterowania, co stanowi wzrost rok do roku odpowiednio o 28,6% i 29,4%.

W porównaniu z kwietniem 2019 r., czyli okresem sprzed pandemii, odnotowano wzrost całkowitych przychodów o 48,4% i przychodów z zakwaterowania o 50,0%.