Segment tanich podróży lotniczych rośnie wykładniczo, szczególnie w latach 2001-2020. Spośród wszystkich aspektów produktów i usług niskokosztowych, loty odnotowały najbardziej imponujący wzrost, biorąc pod uwagę, że w 2001 r. stanowiły one zaledwie 5% globalnego rynku, a do 2020 r. ich łączny udział wynosił już 45%.

Według raportu Dinheiro Vivo, jest to również jeden z niewielu sektorów, w których konsumenci o wysokich dochodach decydują się nie płacić więcej za usługę, taką jak lot na krótkim lub średnim dystansie, uprzywilejowując opcje niskokosztowe.

W Portugalii 55% konsumentów wybiera tanie podróże lotnicze. Kolejne 45% wybiera tani transport lądowy. W sektorze hotelarskim 52% wybiera hotele w niższych cenach.

W segmencie podróży lotniczych cena jest ważniejsza niż jakość i marka. W Portugalii różnica ta wynosi 24 punkty procentowe, przy czym cena (59%) ma pierwszeństwo przed jakością (35%). Tylko 6% Portugalczyków twierdzi, że ich głównym kryterium wyboru jest sama marka.