Oznacza to, że druga nowelizacja dekretu z mocą ustawy nr 291/2007 z dnia 21 sierpnia została wprowadzona w życie, ustanawiając system obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zmieniony dekretem z mocą ustawy nr 153/2008 z dnia 6 sierpnia.

W dniu 2 czerwca parlament zatwierdził tę poprawkę i dodał kilka punktów do artykułu ustawy, który określa zasady wydawania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, stanowiąc, że dokumenty te mogą być wydawane i udostępniane za pomocą środków elektronicznych, "bez uszczerbku dla ich wydawania i dostępności w formie papierowej, bez dodatkowych kosztów, na wniosek ubezpieczającego lub, w stosownych przypadkach, ubezpieczonego, lub w przypadkach, w których nie mają one odpowiednich środków elektronicznych do bezpiecznego przesyłania i odbierania tych samych dokumentów".

Dokumenty te są wydawane elektronicznie i "zastępują papierowy certyfikat ubezpieczenia".

Grzywny za brak ubezpieczenia na przedniej szybie mogą wynosić od 250 do 1250 euro.