Wielu podatników wywiązało się już z tego deklaracyjnego obowiązku, niektórzy już 1 kwietnia, kiedy rozpoczęła się kampania, ale wciąż są osoby, które nie złożyły zeznania podatkowego. Jeśli nie dostarczysz zeznania w wyznaczonym terminie, a nie jest ono objęte automatycznym rozliczeniem z IRS, ryzykujesz otrzymanie grzywny.

Niedostarczenie zeznania podatkowego w ustawowym terminie może prowadzić do zapłaty grzywny, która może wynieść do 3 750,00 euro.

Kwota ta może jednak zostać zmniejszona, jeśli podatnik dobrowolnie ureguluje sytuację, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak okres opóźnienia i stopień winy. W przypadku złożenia deklaracji w ciągu miesiąca od upływu terminu, z własnej inicjatywy, podatnik może być zobowiązany do zapłaty co najmniej grzywny w wysokości 25 euro. Jeśli zgłosisz się po tych dodatkowych 30 dniach, minimalna grzywna wynosi 37,50 euro, która może osiągnąć 112,50 euro, jeśli organy podatkowe rozpoczęły już procedurę kontrolną.