Według informacji SAPO , czynnik klimatu gospodarczego, którego wynik spadł w zeszłym miesiącu, ustabilizował się w czerwcu.

W ocenie konsumentów wszystkie komponenty były pozytywne: oczekiwania wzrostu w przyszłości sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zdolności rodzin do dokonywania ważnych zakupów, a także opinie na temat przeszłego wzrostu sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zauważa urząd statystyczny. Jednocześnie obniżyły się oczekiwania przedsiębiorców co do przyszłej ewolucji cen detalicznych.

Patrząc na różne sektory, wzrost nie był równy dla wszystkich. "Wskaźniki zaufania wzrosły w budownictwie i robotach publicznych oraz w usługach, a spadły w przemyśle transformacyjnym i handlu" - wskazał INE.

Jeśli chodzi o przemysł transformacyjny, spadek został wyjaśniony przez "negatywny wkład perspektyw produkcji i podwyżek cen w stosunku do zapasów wyrobów gotowych". W dziedzinie handlu, ważono "wzrost cen w stosunku do wielkości zapasów i perspektyw działalności firmy, przy czym opinie na temat wielkości sprzedaży miały pozytywny wpływ".

Nastroje gospodarcze w Europie pogorszyły się w czerwcu trzeci miesiąc z rzędu, o 1,1 punktu w strefie euro, podobnie jak w UE, podała Komisja Europejska.

Według danych Zgromadzenia Ogólnego ds. Pomocy Finansowej i Gospodarczej (DG ECFIN) przy prezydencie, nastroje gospodarcze spadły o 95,3 w UE.

Wśród najważniejszych gospodarek europejskich: Niemcy (-1,9), Holandia (-1,9), Włochy (1,1), Hiszpania (-0,9), Polska (-0,1) Francja poprawiła się od 2022 roku (0,8).

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia wzrósł o 0,4 w strefie euro (do 104,3) i w UE (105 punktów), podał DG ECFIN.