Pierwotna propozycja przedstawiona przez rząd i propozycja PS dotycząca zmiany niektórych liczb w tym artykule zostały zatwierdzone jedynie przychylnymi głosami deputowanych socjalistycznych, przy wstrzymaniu się od głosu PCP i głosach przeciwnych PSD, Chega i Iniciativa Liberal, przy czym BE opowiedziała się za wstrzymaniem się od poprawek zaproponowanych przez PS i w części pierwotnej propozycji rządu, a przeciwko pozostałym.

Tak więc "wydawanie nowych wpisów do rejestru lokalnych obiektów noclegowych [...] w formie mieszkań i obiektów noclegowych zintegrowanych z autonomiczną częścią budynku zostaje zawieszone na całym terytorium kraju, z wyjątkiem terytoriów śródlądowych".

Brzmienie artykułu, który przewiduje zawieszenie nowych rejestracji lokalnego zakwaterowania zatwierdzonych podczas głosowań nad specjalnością grupy roboczej ds. mieszkalnictwa, określa również, że to gminy określają, w odpowiednich zatwierdzonych listach mieszkaniowych gmin, "odpowiednią równowagę podaży mieszkań i zakwaterowania studentów na danym terytorium, co pozwala na zakończenie zawieszenia" rejestracji AL "bez uszczerbku dla określenia zasad i ograniczeń wykorzystania frakcji mieszkaniowych do lokalnego zakwaterowania".

Zawieszenie to, które nie ma zastosowania do poszukiwania nieruchomości włączonych do funduszu Revive Natureza lub do regionów autonomicznych, "pozostaje w całości lub w części obszaru gminy, w której ogłoszono sytuację niedoboru mieszkań".